TIN TIÊU ĐIỂM

Tin từ các đơn vị

Hướng dẫn và các biểu mẫu cho người thôi việc theo nguyện vọng

Hướng dẫn và các biểu mẫu cho người thôi việc theo nguyện vọng

Đăng ngày: 01/12/2018
Hướng dẫn và các biểu mẫu cho người thôi việc theo nguyện vọng ...

Công tác quản lý

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017-2018

Đăng ngày: 14/04/2018
Căn cứ công văn 2779/SGDĐT-VP ngày 02 tháng 10 năm 2017 V/v hướng dẫn nhiệm vụ nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018 của Sở giáo dục và đào tạo Đồng Nai; Trường THPT...
  • VIDEO CLIP
  • Liên kết website