TIN TIÊU ĐIỂM

Công tác quản lý

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017-2018

Đăng ngày: 14/04/2018
Căn cứ công văn 2779/SGDĐT-VP ngày 02 tháng 10 năm 2017 V/v hướng dẫn nhiệm vụ nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018 của Sở giáo dục và đào tạo Đồng Nai; Trường THPT...
  • VIDEO CLIP
  • Liên kết website