TIN TIÊU ĐIỂM

Tin từ các đơn vị

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

Đăng ngày: 30/08/2018
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019 ...

Công tác quản lý

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017-2018

Đăng ngày: 14/04/2018
Căn cứ công văn 2779/SGDĐT-VP ngày 02 tháng 10 năm 2017 V/v hướng dẫn nhiệm vụ nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018 của Sở giáo dục và đào tạo Đồng Nai; Trường THPT...
  • VIDEO CLIP
  • Liên kết website